"Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji (...)"
legal
Art. 78 Konstytucji RP

PRACUJMY RAZEM​

Sprawdź naszą ofertę​

Wykwalifikowany zespół – obsługa w języku angielskim – ponad 13 lat na rynku

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i pomożemy zaoszczędzić Twoje pieniądze…

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Możemy zaoferować pełną obsługę w zakresie:

  • Reprezentowanie podatnika w toku postępowania podatkowego oraz czynności sprawdzających reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli
  • Sporządzanie wniosków, zażaleń oraz wszelkiego rodzaju pism dopuszczonych w postępowaniu administracyjnym
  • Reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podczas załatwiania całokształtu bieżących spraw, dotyczących obejmowania ubezpieczeniem przedsiębiorców, osób z nimi współpracujących i zatrudnionych pracowników, a także w toku kontroli przeprowadzanej przez inspektorów zakładu
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych
  • Sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg na decyzje administracyjne lub bezczynność organów

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Goodwill Bookkeeping

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencje pozostałe

Goodwill Human Resources

HR - kadry i płace

Rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, doradztwo w zakresie prawa pracy

Goodwill Hands

Doradztwo

Audyt podatkowy, konsultacje w zakresie prawa podatkowego, ceny transferowe