"Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary"
legal
Art. 7 Kodeksu Cywilnego

Doradztwo

 • Konsultacje dotyczące polskiego prawa podatkowego
 • Doradztwo w procesach zakładania oraz likwidacji firm (działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego)
 • Organizacja oraz wspomaganie procesów zarządzania ryzykiem podatkowym (system compliance)
 • Audyt podatkowy (weryfikacja rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług)
 • Sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz weryfikacja polityki cen transferowych
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji, pism oraz wszelkiego rodzaju ewidencji dla celów podatkowych
 • Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • Kompleksowe naliczanie i kontrola prawidłowości rozliczania oraz dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT (transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, pozaunijne, sprzedaż wysyłkowa, procedury szczególne)
 • Określanie i kontrola prawidłowości opodatkowania, podstaw stawek podatkowych, zastosowanych ulg i zwolnień
 • Analiza merytoryczna kosztów działalności pod kątem zasadności ich poniesienia i związku z uzyskanym przychodem
 • Doradztwo przy określaniu strategii podatkowej działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych
 • Udzielanie porad w celu łagodzenia skutków niewłaściwych działań zarówno podatników, jak i organów podatkowych
 • Analiza opłacalności inwestycji pod kątem ich skutków podatkowych
 • Szacowanie ryzyka podatkowego, towarzyszącego poszczególnym transakcjom zawieranym w ramach prowadzonej działalności (transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, eksport, import)
 • Sporządzanie wszelkie rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności
 • Konsultacje prawne w zakresie praw i obowiązków nakładanych na pracodawców przez przepisy prawa pracy
 • Udzielanie porad z prawa cywilnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w zakresie postępowania przed organami administracji publicznej, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym
 • Doradztwo w zakresie postępowania karnego sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

pracujmy razem

Sprawdź naszą ofertę

Wykwalifikowany zespół – obsługa w języku angielskim – ponad 13 lat na rynku

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i pomożemy zaoszczędzić Twoje pieniądze…

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Goodwill Bookkeeping

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencje pozostałe

Goodwill Human Resources

HR - kadry i płace

Rozliczanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, doradztwo w zakresie prawa pracy

Goodwill Representation

Reprezentacja

Reprezentowanie podatnika w toku postępowania podatkowego oraz w trakcie kontroli podatkowej