Goodwill
Change language: EN
HR - kadry i płace

"Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia (...)"
Art. 10 § 3 Kodeksu Pracy
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Kompleksowe przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem i zmienianiem warunków zatrudnienia pracowników ( umowy o pracę, wypowiedzenia umów, wypowiedzenia zmieniające, świadectwa pracy itp.)
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia polityki kadrowej
  • Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń, o dzieło oraz umów zawieranych przez twórców korzystających z praw autorskich
  • Sporządzanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach
  • Sporządzanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oraz wspólników spółek nie mających osobowości prawnej

Zobacz również:
Prowadzenie ksiąg podatkowych
Doradztwo podatkowe i prawne
Reprezentacja© 2006-2017 GOODWILL Kancelaria Doradztwa Podatkowego   WonderHouse WonderHouse