Goodwill
Change language: EN
"Doradca Podatkowy powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli, wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności (...)"
Zasady Etyki Doradcy Podatkowego

Państwo jako organizacja nakłada zarówno na swoich obywateli, jak i na instytucje działające w jego obrębie, szereg różnorodnych obowiązków, a konieczność ich spełnienia związana jest z naszą przynależnością do społeczeństwa i nie jest w żaden sposób zależna ani od naszej woli ani od tego, co możemy uzyskać w zamian.

Powinnością doradcy podatkowego jest dbałość o właściwe wywiązywanie się z publicznych obowiązków, a także o wysoką świadomość jego klientów w zakresie przysługujących mu praw tak, aby mogli czynić z nich użytek, będąc jednocześnie w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego.

Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym, które łączy w sobie elementy doradztwa ekonomicznego i prawnego oraz doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej podczas całego cyklu życia przedsiębiorstwa, od jego powstania poprzez stabilny wzrost, rozwój aż do pełnego rozkwitu.

Naszym celem jest aktywne wspomaganie tego rozwoju i maksymalizacja zysków naszych klientów.

Dokładamy wszelkich starań, aby budować i wzmacniać pozytywne relacje z klientami.

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem oferty, mając na względzie indywidualne potrzeby naszych klientów i ciągle zmieniające się warunki na rynku.

 

© 2006-2017 GOODWILL Kancelaria Doradztwa Podatkowego   WonderHouse WonderHouse